ปัญหาที่ค้นพบคือ Web page .aspx.vb จะมองไม่เห็น Code ที่อยู่ใน sub folder ของ App_Code แต่ใน Web User Control จะมองเห็นเป็นปกติ

ทางแก้ไข:

สมมติว่าภายใน App_Code มีโครงสร้างดังนี้

App_Code

     |__ Code

             |__ Query

                     |__ Query1.vb

             |__ Test

                      |__ Test1.vb

 

ให้ทำการแก้ไข web.config ดังนี้

   <system.web>
        <compilation debug="false" targetFramework="4.0">
            <codeSubDirectories>
                <add directoryName="Code"/>
            </codeSubDirectories>
        </compilation>
    </system.web>

 

คราวนี้ก็จะสามารถเรียกใช้ Code ได้ตามปกติแล้ว

Comment

Comment:

Tweet

สำหรับใคร ถ้าคิดจะปิด Disable DEP ก็พึงสังวรว่า Virus Computer อาจโจมตีท่านได้ ซึ่งควรทำความเข้าใจว่า DEP และ PAE คืออะไร แล้วชั่งน้ำหนักดูว่าคุ้มไหมกับการแลกเพื่อให้มองเห็นแรมเต็ม 4 GB ซึ่งผมคนหนึ่งล่ะ ที่ไม่คิดจะแลก หายไป 500 MB แค่นั้นเอง รอ Vista SP1 ออกก็ล่าย

#1 By Mercury Topaz AC Compressor (122.168.19.198) on 2012-02-09 20:45